Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso i dudalen Ysgol y Goedwig!

Fe fydd plant y Cyfnod Sylfaen yn cael sesiynnau wythnosol bob yn ail hanner tymor, ac fe fydd un dosbarth o Gyfnod Allweddol 2 yn cael sesiynnau wythnosol am un hanner tymor yn eu tro.

Yn yr Ysgol Goedwig fe fydd cyfle i'r plant gael amrywiaeth eang o brofiadau megis celf, iaith a mathemateg yn ogystal a chael cyfle i archwilio yr ardal tu allan, cael cyfle i fod yng nghanol byd natur a chael cyfle i chwarae, sydd yn ran mawr o ethos Ysgol y Goedwig.

 

Welcome to our Forest School page!

The Foundation Phase children will be attending weekly sessions every other half term, and one class from KS2 will take their turn to have weekly sessions for one half term at a time. 

At Forest School, the children will get the opportunity to develop skills such as art, language and maths in an outdoor setting, as well as a chance to explore, experience nature and have a chance to play, which is an integral part of the Forest School philosophy.

Croeso i dudalen Ysgol y Goedwig!

Gwisg/Clothing

Yn yr Ysgol Goedwig bydd angen:

  • Esgidiau glaw
  • Cot law ysgafn

Ac hefyd yn ddelfrydol:

  • hen ddillad
  • trowsus glaw neu siwt 
  • dillad cynnes (sgarff, menig, het) yn ystod tymor y Gaeaf.

 

At Forest School you will need:

  • Wellingtons
  • A light waterproof coat

And ideally:

  • old clothes
  • waterproof trousers or overalls
  • warm clothing (gloves, scarf and hat) during the winter term.
Top