Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Yr Ysgol a Thechnoleg Digidol/The School and Digital Technology

O bryd i'w gilydd, bydd galw ar yr ysgol gynnig eglurhad ar rai technolgau newydd sydd yn cael eu defnyddio ar lawr y dosbarth. Gallwch weld copi electronig o'r ohebiaeth yna yma. Yn ogystal, mae copi dwyieithog o'r Cytundeb Defnydd Priodol y mae'r disgyblion wedi ei drafod, ei ddeall, a'i arwyddo fel rhan defnyddio offer yr ysgol yn ddiogel.

 

From time to time, the school will offer explanations of new technologies that are used in the classroom. You can see an electronic copy of such correspondence here. Additionally, there is a bilingual copy of the Acceptable Use Agreement that the pupils have discussed, understood and signed to know how to use the school's equipment safely. 

Top