Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso mawr i dudalen dosbarth Mesen!

 

Miss Townsend-Ryan sy'n ein dysgu ni eleni gyda help Mrs Thomas. Daw Miss B Williams atom bob bore Dydd Mawrth (am) er mwyn cynnal gwersi Celf a Chrefft.

 

Dosbarth o blant brwdfrydig a chwilfrydig ydym ni. Mae 35 o blant yn ein dosbarth eleni. Rydym wrth ein boddau yn dysgu pethau newydd trwy chwarae, arbrofi a darganfod. Ein thema y tymor hwn yw 'Dyma Fi!'

 

Gwybodaeth Cyffredinol:

  • Ymarfer Corff: Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos. Mi fydd eich plentyn angen crys-T eich llys, siorts tywyll ac esgidiau ymarfer corff. Cofiwch roi enw eich plentyn ar flaen y bag ymarfer corff ac ar bob dilledyn.
  • Bagiau Darllen: Mae ein bagiau darllen yn cael eu dosbarthu bob Dydd Gwener. Rhoddir Stori a CD yn y bag bob yn ail wythnos ac yna llyfr llythrennau bob wythnos. Rhaid dychwelyd rhain ar Ddydd Mercher. Cofiwch gwblhau'r cofnod darllen gan nodi eich sylwadau chi a sylwadau eich plentyn.
  • Llaeth a Ffrwyth: Rydym yn cael llaeth a ffrwyth bob diwrnod a gofynnwn am gyfraniad o £1 yr wythnos. (Rhowch yr arian mewn amlen wedi ei labelu'n glir gydag enw a dosbarth eich plentyn i law aelod o staff y dosbarth/ staff y swyddfa / ym mag darllen eich plentyn).

 

I gael cipolwg o ddigwyddiadau'r dosbarth dilynnwch ni ar trydar (MissRTRyan).

 

 Welcome to the Mesen class web page!

 

Miss Townsend-Ryan is our teacher this year with the help of Mrs Thomas. Miss B Williams also works with us on a Tuesday morning (am children) during Arts and Crafts sessions. We are all enthusiastic and happy children! This year there are 35 pupils in our class. We love to learn through working hard, playing and experimenting! Our theme this term is 'This is Me!'

 

General Information:

  • Physical Education: We have one physical education sessions each week. Your child will need a T-shirt, dark shorts and trainers (please ensure that every item of clothing is labelled including their P.E. bag).
  • Book Bags: Our book bags are distributed every Friday. A Story and CD will come home every other week and  'My Alphabet Book' will come home every week.  These need to be returned to school on a Wednesday. Please remember to comment in the home/school booklet.
  • Milk and Fruit: We have snack daily and kindly ask for a contribution of £1 per week.( Please send the money to school in an envelope clearly labelled with your child's name and class. You can hand any letters/ money to a member of staff, office staff or place it in your child's book bag).

 

To catch up with what's going on in our classroom follow us on twitter (MissRTRyan). 

 

PurpleMash - 

http://www.purplemash.com/bromorgannwg

 

 

Trosolwg Tymor 1 - Dyma Fi!

Top