Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso i Dudalen Dosbarth Llygad y Dydd!

 

 

Miss Ff Williams sy'n ein dysgu ni eleni gyda help Miss Gibbon, Miss Dawe a Miss N Williams. Daw Mrs Hughes i'n dysgu ni ar brynhawn dydd Mawrth a Miss B Williams i gynnal sesiynau Creadigol ar ddydd Gwener.

 

Dosbarth o blant brwdfrydig a chwilfrydig ydym ni. Mae 27 o blant yn ein dosbarth eleni. Rydym wrth ein boddau yn dysgu pethau newydd trwy chwarae, arbrofi a darganfod. Ein thema y tymor hwn yw 'Dewch i Ddathlu!'

 

Gwybodaeth:

  • Ymarfer Corff: Mae dwy sesiwn ymarfer corff bob wythnos. Mi fydd eich plentyn angen crys-T llys, siorts tywyll ac esgidiau ymarfer corff. Cofiwch roi enw eich plentyn ar flaen y bag ymarfer corff ac ar bob dilledyn. Bydd rhain yn aros yn yr ysgol ac yn dychwelyd ar ddiwedd pob hanner tymor.

 

  • Bagiau Darllen: Mae ein bagiau darllen yn cael eu dosbarthu yn ddyddiol ar wahân i ddydd Iau. Rhoddir gwaith cartref, llyfr darllen a llyfr llythrennedd yn y bag ar ddydd Gwener. Gofynnwn yn garedig bod y gwaith cartref a'r llyfr llythrennedd yn dychwelyd i'r ysgol erbyn y dydd Llun canlynol er mwyn iddo gael ei farcio. Mae'r llyfr darllen yn aros yn y bag am yr wythnos er mwyn i chi ymarfer yn gyson. Cofiwch gwblhau'r cofnod darllen gan nodi eich sylwadau chi a sylwadau eich plentyn.

 

  • Llaeth a Ffrwyth: Rydym yn mwynhau llaeth a ffrwyth gyda'n gilydd bob dydd a gofynnwn am gyfraniad o 20c y dydd. Pob taliad i'w wneud drwy system ParentPay.

 

  • Ysgol y Goedwig: Bydd angen hen got law a hen bâr o esgidiau glaw yn yr ysgol er mwyn mwynhau'r sesiynau ym mhob tywydd! 

 

I gael cipolwg o hwyl a sbri'r dosbarth dilynwch @missffwilliams ar trydar.

 

********

Welcome to the Llygad y Dydd class web page!

 

Miss Ff Williams is our teacher this year with the help of Miss Gibbon Miss Dawe and Miss N Williams. Mrs Hughes teaches us on a Tuesday afternoon and Miss B Williams plans our Creative day on a Friday.  This year there are 27 happy and enthusiastic pupils in our class. We love to learn through working hard, playing and experimenting! Our theme this term is 'Let's Celebrate!'

 

General Information:

  • Physical Education: We have two physical education sessions each week. Your child will need a house T-shirt, dark shorts and trainers. (Please ensure that every item of clothing is labelled including their P.E. bag). Kit remains at school until the end of every half term.

 

  • Book Bags: Our book bags are distributed daily apart from a Thursday. Home tasks, 'My Literacy Book' and new reading books are put in the bags on a Friday. Home tasks and literacy books need to be returned to school promptly on a Monday to be marked. However, reading books remain in the bag throughout the week in order for you to practise as much as you like! 

 

  • Milk and Fruit: We love our daily snack time and kindly ask for a contribution of 20p a day. Please pay via ParentPay.

 

  • Forest School: Please ensure your child has a pair of old wellingtons and an old rain coat at school in order to make the most of these sessions in all weathers! 

 

To catch up with what's going on in our classroom follow @missffwilliams on Twitter.

 

Diolch!

Many Thanks!

Trosolwg y Tymor

Trosolwg y Tymor 1
Trosolwg y Tymor 2

Cwrdd â'r Athro / Meet the Teacher

Trosolwg o weithgareddau'r tymhorau - Overviews of class activities

Top