Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso i ddosbarth Helygen!

 

Mr Jones yw ein hathro dosbarth eleni.

Dosbarth o 30 ydyn ni.

Rydym yn ddosbarth gweithgar iawn ac yn mwynhau yn cwblhau gweithgareddau amrywiol fel ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cerddoriaeth ac Addysg Gorfforol, yn ogystal â nifer o weithgareddau diddorol eraill. 

Ein thema y tymor hwn, yw 'Trychinebau Trafferthus', byddwn yn edrcyh ar wahanol fathau o drychinebau naturiol o gwmpas y byd yn ogystal a thrychinebau sydd wedi digwydd yng Nghymru sef, Aberfan yn 1996.

 

Pwysig!

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Gwener. Mae'n bwysig dod â gwisg sy'n addas i wneud gymnasteg ac i fynd allan i'r caeau i redeg. Gallwch adael y wisg yn yr ysgol trwy'r hanner tymor.

Bydd geiriau/tablau ar gyfer y prawf yn cael ei rhoi allan dydd Iau ac bydd ein prawf sillafu / tablau ar y dydd Llun. 

Un tasg gwaith cartref creadigol fydd yn cael ei rhoi pob hanner tymor. 

Mae potel yn yr ysgol i bob plentyn i sicrhau eu bod yn yfed digon yn ystod y dydd. Rydym hefyd yn annog disgyblion i ddod a darn o ffrwyth bob dydd i'w fwyta amser chwarae.

 

Diolch

Mr Jones

 

 

Welcome!

 

Mr Jones is our class teacher. 

We are a class of 30. We thoroughly enjoy our lessons including writing in both Welsh and English, Maths, Science, Music and Physical Education, as well as many others. 

Our theme this term is Natural Disasters. We will be learning about different natural disasters that have happened across the world as well as in Wales such as, the Aberfan disaster in 1966.

 

Important!

Our PE lessons are held on Monday and Friday. It is important that all pupils bring appropriate kit to enable them to take part in Gymnastic lessons (Monday) in the hall and to go out on to the fields(Friday). They may leave their kit in school for the half term.

On Mondays we have our spelling / times-tables test; words/tables will be given out to take home on Thursday. 

There is a bottle in school for every child to ensure that they drink enough during the day. We encourage children to bring a piece of fruit daily to eat during playtime.

 

Thank you

Mr Jones

 

 

PurpleMash - 

http://www.purplemash.com/bromorgannwg

 

 

Trosolwg thema y Gwanwyn - Spring term theme overview

Top