Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Trosolwg Hydref 2019

Meet the Teacher

Croeso i ddosbarth Helygen!

 

Mr Jones yw ein hathro dosbarth eleni.

Dosbarth o 26 ydyn ni.

Rydym yn ddosbarth gweithgar iawn ac yn mwynhau yn cwblhau gweithgareddau amrywiol fel ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cerddoriaeth ac Addysg Gorfforol, yn ogystal â nifer o weithgareddau diddorol eraill. 

Ein thema y tymor hwn, yw 'Oes Fictoria', byddwn yn dysgu am brif ddigwyddiadau'r oes, beth oedd bywyd fel i blant ac hefyd ddyfeisiadau rhyfeddol y cyfnod. 

 

Pwysig!

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher a dydd Gwener. Mae'n bwysig dod â gwisg sy'n addas i wneud gymnasteg ac i fynd allan i'r caeau i redeg. Gallwch adael y wisg yn yr ysgol trwy'r hanner tymor.

Bydd geiriau/tablau ar gyfer y prawf yn cael ei rhoi allan dydd Iau ac bydd ein prawf sillafu / tablau ar y dydd Llun. 

Un tasg gwaith cartref creadigol fydd yn cael ei rhoi pob hanner tymor. 

Bydd angen i aelodau'r dosbarth ddod a photel ddŵr eu hun i gadw yn y dosbarth. Rydym hefyd yn annog disgyblion i ddod a darn o ffrwyth bob dydd i'w fwyta amser chwarae.

 

Diolch

Mr Jones

 

 

Welcome!

 

Mr Jones is our class teacher. 

We are a class of 26. We thoroughly enjoy our lessons including writing in both Welsh and English, Maths, Science, Music and Physical Education, as well as many others. 

Our theme this term is 'The Victorians'. We will be learning about the main events to take place during the era, what life was like for children and the number of amazing inventions created. 

 

Important!

Our PE lessons are held on Wednesday and Friday. It is important that all pupils bring appropriate kit to enable them to take part in Gymnastic lessons (Monday) in the hall and to go out on to the fields (Friday). They may leave their kit in school for the half term.

On Mondays we have our spelling / times-tables test; words/tables will be given out to take home on Thursday. 

Class members are to bring their own water bottle to school. We encourage children to bring a piece of fruit daily to eat during playtime.

 

Thank you

Mr Jones

 

 

PurpleMash - 

http://www.purplemash.com/bromorgannwg

 

 

Trosolwg thema y Gwanwyn - Spring term theme overview

Top