Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page
Picture 1

Croeso i ddosbarth Glas y Gors

 

Croeso i dudalen Glas y Gors. Miss Dafydd sydd yn ein dysgu ni eleni gyda help llaw Mrs John.

 

Mae 30 o blant hapus yn ein dosbarth ni ac ein thema ni y tymor hwn yw y Carped Hud. Edrychwn ymlaen at ddysgu am Gymru a thu hwnt

 

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol

 

Darllen

Ar wahan i ddydd Iau, bydd bagiau glas yn cael eu dosbarthu bob diwrnod ac maent i'w dychwelyd y diwrnod canlynol. Mae'r llyfr darllen yn y bag er mwyn ymarfer sgiliau darllen hollbwysig. Yn ogystal, mae yna gofnod darllen yn y bag glas er mwyn nodi sylwadau. Bydd llyfrau yn cael eu newid ar Ddydd Gwener.

 

Tasg Cartref

Bydd tasg cartref yn cael ei roi yn y llyfr gwaith cartref i'r plant i'w wneud adref. Dylid dychwelyd y gwaith cartref ar Ddydd Llun yn y bag glas.

 

Byrbryd

Rydym ni'n mwynhau byrbryd o laeth a ffrwyth bob diwrnod. Cofiwch anfon arian llaeth a ffrwyth i mewn (20c y diwrnod). Mae hyn i'w dalu drwy parentpay.

 

Ymarfer Corff

Bydd gwersi Ymarfer Corff yn cael eu cynnal ar Ddydd Llun ac ar Ddydd Gwener. Os gwelwch yn dda, sicrhewch bod gan eich plentyn grys-t llys, drowsus byr / leggings tywyll a phâr o esgidiau rhedeg yn yr ysgol. Cofiwch labelu pob dilledyn! 

 

Er mwyn gweld lluniau o fywyd yn y dosbarth a chael cyhoeddiadau achlysurol, byddwch yn siwr o ddilyn cyfrif Twitter yr ysgol ac un Miss Dafydd.  @nanttalwg / @missdafydd

 

*****************************************************************************************

 

Welcome to the Glas y Gors class page. Miss Dafydd is our teacher this year and she will be helped by Mrs John. 

 

There are 30 happy and hardworking children in our class. Our theme this term is the Magic Carpet. We look forward to learning about Wales and beyond. 

 

Useful information

Reading

Apart from Thursday, blue bags are sent home daily and are to be returned the following day. In the blue bag is the reading book so that there is plenty of opportunity to practice reading. There is also a reading record included so that you can note comments about the reading.

 

Home task

Pupils are given a home task each week on a Friday and the work is to be returned on Monday. 

 

Snack

We drink milk and eat fruit each day. Please make sure to send in the appropriate monies. (20p per day) This is to be paid through parentpay.

Physical Education

Our PE lessons will be on Mondays and Fridays. We also take advantage of any dry weather for extra lessons outside! Please ensure that your child has a house t-shirt,  dark shorts / leggings and trainers in school. Please label every piece of sports kit and uniform!

 

To keep up to date and see pictures from the class, follow the school Twitter account and Miss Dafydd' Twitter account. @nanttalwg / @missdafydd

Trosolwg y Gwanwyn

Cyflwyniad Cwrdd â'r Athro / Meet the Teacher presentation

Top