Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Bwriad y fforwm e-Ddiogelwch ydy rhoi cyfle i ddisgyblion, rhieni neu warcheidiaid, a staff i drafod defnydd diogel o dechnoleg. Ar y dudalen hon bydd copi digidol o gyflwyniadau sydd wedi eu rhoi gan staff a munudau cyfarfodydd mwy ffurfiol y fforwm. 

 

The purpose of the e-Safety forum is to provide pupils, parents or guardians, and staff to discuss safe use of technology. On this page are digital copies of presentations that have been delivered by staff and minutes from more formal meetings of the forum.

Ymuno â'r fforwm / Joining the Forum

Hoffech chi fod yn rhan o'r fforwm e-Ddiogelwch? Llenwch y ffurflen isod i fynegi diddordeb a bydd rhwyun o'r ysgol yn cysylltu â chi. Would you like to be a part of the e-Safety forum? Fill the form below to express an interest and someone from the school will be in touch.

Top