Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

e-Ddiogelwch/e-Safety

Mae'r wê yn adnodd cyfoethog a chyffrous ac mae'n bwysig ein bod ni'n gwybod sut mae cadw'n ddiogel wrth ei ddefnyddio. Dyma beth gwybodaeth ddefnyddiol i'ch cefnogi. 

The internet is a rich an exciting resource so it's important that we know how to use it safely. Here is some useful information.

 

 

Top