Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 6! 

Welcome to year 6!

 

Miss Jones sydd yn ein dysgu ni eleni gyda help llaw Miss Williams a Miss Broderick.

Mae 28 o blant gweithgar iawn yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau gwneud gweithgareddau ysgrifennu, darllen, mathemateg , celf, digidol, ffitrwydd a gwyddoniaeth i enwi ond ychydig! Rydym hefyd yn gyffrous iawn eleni gan ein bod yn cael mynd i Glan Llyn am wythnos! Ein thema y tymor hwn yw'r Tuduriaid. Fel rhan o'r thema byddwn yn edrych ar ddigwyddiadau arwyddocaol y cyfnod a ffordd o fyw yn ystod y cyfnod hefyd.  Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu am yr hanes ac am ein brosiectau!

 

Pwysig:

Mae ein gwersi ymarfer corff ar ddydd Llun ac ar ddydd Gwener. 

Rydym yn derbyn ein gwaith cartref ar ddydd Iau a rhaid ei ddychwelyd i'r ysgol erbyn y dyddiad sydd wedi ei nodi ar y gwaith. Bydd ein prawf sillafu / tablau ar y dydd Llun hefyd.

Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i blant yr Adran Iau.  Mae potel gan bob plentyn yn y dosbarth er mwynsicrhau eu bod nhw'n yfed digon yn ystod y dydd.  Rydym hefyd yn annog pob plentyn i ddod a darn o ffrwyth i'r ysgol yn ddyddiol i'w fwyta amser egwyl y bore.

 

Diolch yn fawr,

 

Miss Jones

 

 

 

 

Welcome!

Miss Jones is our teacher this year with help from Miss Williams and Miss Broderick. There are 28 children in our class this year and we all like to work very hard.  We enjoy writing, reading, maths, art, ICT, PE and science activities to name but a few. Our theme for  term is the Tudors War where we will be learning about the history of the period as well as looking at their way of life. We are also very excited about our visit to Glan Llyn this year also. 

 

Important:

Our PE lessons are on a Monday and Friday. 

We receive our homework on a Thursday and must return it by the date given on the homework.  On Mondays we have our spelling / times-tables test.

There is no fruit and milk for children in the Junior Department.  The children all have a bottle in class to ensure that they drink plenty of water during the day.  We also encourage all children to bring a piece of fruit to school daily to eat during morning play on the yard.

Thank-you

Miss Jones

 

EWCH I WELD EIN TUDALEN 'TRYDAR'! 

PLEASE GO AND SEE OUR TWITTER PAGE!

@MissSJones2

 

PurpleMash - 

http://www.purplemash.com/bromorgannwg

 

 

PurpleMash - 

http://www.purplemash.com/bromorgannwg

Cyflwyniad Abernant / Abernant Presentation

Trosolwg Thema'r Gwanwyn / Spring term theme overview

Top