Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso i dudalen Cyngor Ysgol ein hysgol ni. Rydym yn griw o ddisgyblion bywiog a gweithgar a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Eleni am y tro cyntaf mae 12 disgybl yn rhan o’r Cyngol Ysgol. Rydym yn cwrdd yn gyson i drafod materion pwysig yr ysgol ac yna yn cwrdd fel Cabinet gyda’r Uwchradd i drafod materion ysgol gyfan.  Pwrpas ein Cyngor Ysgol yw rhannu syniadau a chodi materion o bwys er mwyn sicrhau bod ein hysgol ni yn un hapus i bawb.

 

Maniffesto 2018-2019

Lles Plant ac Athrawon

Hawliau Plant

Diogelwch yn yr ysgol

Datblygu rôl y Cyngor yn yr ysgol

 

 

Welcome to the School Council’s page. We are a group of lively pupils that have been elected by our classmates to represent them. There are 12 members to the School Council. We meet on a regular basis to discuss the issues that arise in our school. Our main objective is to discuss key issues and to share ideas on how we can make Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg a happy school for everyone.

 

2018-2019 Manifesto

Wellbeing of Staff and Pupils

Childs Rights

Safety in the school

Develop our role as a School Council

 

Cyflwyniad i’r Llywodraethwyr

Cyflwyniad i’r Llywodraethwyr 1

Trafod Diogelwch Mewn Cyfarfod gyda’r Cabinet

Trafod Diogelwch Mewn Cyfarfod gyda’r Cabinet 1
Trafod Diogelwch Mewn Cyfarfod gyda’r Cabinet 2

Operation Christmas Child 2017

Operation Christmas Child 2017 1
Operation Christmas Child 2017 2
Operation Christmas Child 2017 3
Operation Christmas Child 2017 4
Top