Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Yma cewch wybodaeth bellach ynglyn â chyfryngau cymdeithasol. Cofiwch, ar gyfer y rhan fwyaf o'r cyfryngau cymdeithasol yma, does dim hawl bod arnyn nhw tra eu bod nhw yn yr ysgol gynradd. I weld mwy o wybodaeth am oedrannau a chaniatad, edrychwch ar y ddogfen 'Pa mor hen sydd rhaid i fi fod...?'

 

On this page is further information on social media. Remember that, for most of these social media, creating an account while of primary school age is against their rules, terms and conditions.For more information about age and permission, refer to the document 'How old do I have to be?'

 

26/2/18

Top