Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Clybiau y Tymor Gwanwyn/Spring Term Clubs

 

 

Clwb/Club

Blwyddyn/Year  

Athro/Teacher

 

Dydd Mawrth/ Tuesday

 

Chwaraeon/Sports    

 

3 & 4 

5 & 6

 

 

Mr Price

Mr Turner

Dydd Mercher/

Wednesday

Clwb TGCh/ICT Club

5 & 6

 

Mr Jones

 

   Perfformio/Performing    

3, 4, 5 & 6 Miss Dafydd, Mr Elis, Miss Jones, Mr Turner

Dydd Iau/

Thursday

Darllen Cymraeg/

Welsh Reading

3 & 4 Miss Williams

 Darllen Saesneg/

 English Reading

5 & 6 Miss Evans
 Pel-rwyd/Netball 5 & 6

Miss Williams

Miss Dawe

Top