Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Mae apiau yn datblygu o hyd ac ar raddfa hynod o gyflym. Yma, ceir gwybodaeth i rieni a gwarcheidiaid am ddatblygiadau cyfredol mewn rhai apiau ac am apiau newydd. Mae llawer o'r wybodaeth wedi dod o'r wefan www.internetmatters.org.

 

Apps develop continuously and at a very fast pace. On this page is some information for parents and guardians about developments in apps and new apps. A lot of the information is from the very useful website www.internetmatters.org.

Top