Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Diwrnod HMS 7fed o Orffennaf. Diwrnod olaf y tymor 21ain o Orffennaf. INSET day 7th of July. Last day of term 21st of July.

Croeso/ Welcome

Croeso i wefan yr adran Gynradd. Welcome to the Primary department website.

Newyddion/ News

Darllenwch fwy/ Read more

Calendr/ Calendar

  • No diary entries to display.
Darllenwch fwy/ Read more
Cyngor Yr Ysgol/ School Council Tudalennau Dosbarth/ Class Pages Clybiau/ Clubs Llythyrau/ Letters CRYF/ PTA
Top