Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

13eg Medi: Sesiwn Cwrdd a'r Athro (3.30yp & 4yp). 13 September: Meet the Teacher Session (3.30pm & 4pm)

Croeso/ Welcome

28 Medi: Diwrnod HMS. 28 Septemebr: INSET Day

Newyddion/ News

Darllenwch fwy/ Read more

Calendr/ Calendar

Darllenwch fwy/ Read more
Cyngor Yr Ysgol/ School Council Tudalennau Dosbarth/ Class Pages Clybiau/ Clubs Llythyrau/ Letters CRYF/ PTA
Top